EN-TH Dictionary

ภาษาไทย

สร้างเขื่อนไปตามถนน, คลองหรืออาณาบริเวณอื่น, สร้างทำนบรอบถนน, คลองหรืออาณาบริเวณอื่น

VT

ภาษาอังกฤษ embank

 ภาพประกอบ

  • สร้างเขื่อนไปตามถนน, คลองหรืออาณาบริเวณอื่น, สร้างทำนบรอบถนน, คลองหรืออาณาบริเวณอื่น ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สร้างเขื่อนไปตามถนน, คลองหรืออาณาบริเวณอื่น, สร้างทำนบรอบถนน, คลองหรืออาณาบริเวณอื่น แปลว่า embank ประเภท VT หมวด VT

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

each other enemy engross enhance entrails erupt even even now evoke exchange excite

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "สร้างเขื่อนไปตามถนน, คลองหรืออาณาบริเวณอื่น, สร้างทำนบรอบถนน, คลองหรืออาณาบริเวณอื่น"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"