ภาษาไทย

สนใจ

PHRV

ภาษาอังกฤษ look after

ภาษาอังกฤษ bury in

ภาษาอังกฤษ go in for

 ภาพประกอบ

  • สนใจ ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สนใจ แปลว่า look after ประเภท PHRV หมวด PHRV
  • สนใจ ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สนใจ แปลว่า bury in ประเภท PHRV หมวด PHRV
  • สนใจ ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สนใจ แปลว่า go in for ประเภท PHRV หมวด PHRV

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

after Lady lamp leak out lean look after look after oneself look after somebody/something look familiar look up lover lucky

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "สนใจ"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"