ภาษาไทย

วิตกกังวลเกี่ยวกับ, ห่วงใยในเรื่อง

PHRV

ภาษาอังกฤษ bother about

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ bother with

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • วิตกกังวลเกี่ยวกับ, ห่วงใยในเรื่อง
  • วิตกกังวลเกี่ยวกับ, ห่วงใยในเรื่อง

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "วิตกกังวลเกี่ยวกับ, ห่วงใยในเรื่อง"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"