ภาษาไทย

ลักษณะที่โค้งเป็นหลังเต่าของถนน

N

ภาษาอังกฤษ camber

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ลักษณะที่โค้งเป็นหลังเต่าของถนน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ลักษณะที่โค้งเป็นหลังเต่าของถนน"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"