ภาษาไทย

รัฐบาล, คณะผู้ปกครอง, ฝ่ายปกครอง, ฝ่ายบริหาร

N

ภาษาอังกฤษ government

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • รัฐบาล, คณะผู้ปกครอง, ฝ่ายปกครอง, ฝ่ายบริหาร

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "รัฐบาล, คณะผู้ปกครอง, ฝ่ายปกครอง, ฝ่ายบริหาร"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"