ภาษาอังกฤษ

government bond

N

แปลว่า พันธบัตรรัฐบาล

Posted on by Admin

แปลว่า พันธบัตรรัฐบาล

ตัวอย่าง รัฐบาลได้นำเอาเงินกองทุนประกันสังคมไปซื้อพันธบัตรรัฐบาล และนำเงินที่เหลือไปฝากไว้กับธนาคารเพื่อกินดอกเบี้ย

เพิ่มเติม พันธบัตรของรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลขายให้กับประชาชน และสัญญาว่าจะใช้เงินคืนพร้อมกับดอกเบี้ย

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • government bond
  • government bond

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "government bond"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"