ภาษาไทย

ระบบทุนนิยม

N

ภาษาอังกฤษ capitalism

ภาษาอังกฤษ capitalism

ตัวอย่าง การอบรมเลี้ยงดูเด็กของผู้หญิงกำลังหมดไปในสังคมชนบท เมื่อระบบทุนนิยมเข้าไปดึงผู้หญิงให้ต้องทิ้งบ้านออกไปทำงานในโรงงานมากขึ้น

เพิ่มเติม ระบบเศรษฐกิจที่มีพื้นฐานอยู่ที่การที่เอกชนหรือนายทุนเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตและการจำหน่ายเพื่อแสวงหากำไรสูงสุด

 ภาพประกอบ

  • ระบบทุนนิยม ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระบบทุนนิยม แปลว่า capitalism ประเภท N หมวด N
  • ระบบทุนนิยม ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระบบทุนนิยม แปลว่า capitalism ประเภท N ตัวอย่าง การอบรมเลี้ยงดูเด็กของผู้หญิงกำลังหมดไปในสังคมชนบท เมื่อระบบทุนนิยมเข้าไปดึงผู้หญิงให้ต้องทิ้งบ้านออกไปทำงานในโรงงานมากขึ้น เพิ่มเติม ระบบเศรษฐกิจที่มีพื้นฐานอยู่ที่การที่เอกชนหรือนายทุนเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตและการจำหน่ายเพื่อแสวงหากำไรสูงสุด หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

capitalism category change to chase chemical chemicals close column competitor crate curl

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ระบบทุนนิยม"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"