ภาษาไทย

ยอมทำตาม, ยอมรับ, เห็นด้วยอย่างเงียบๆ

VI

ภาษาอังกฤษ acquiesce

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ยอมทำตาม, ยอมรับ, เห็นด้วยอย่างเงียบๆ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ยอมทำตาม, ยอมรับ, เห็นด้วยอย่างเงียบๆ ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"