ภาษาไทย

พยายามเงียบ, เงียบไว้, ไม่ส่งเสียง

PHRV

ภาษาอังกฤษ keep quiet

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • พยายามเงียบ, เงียบไว้, ไม่ส่งเสียง

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "พยายามเงียบ, เงียบไว้, ไม่ส่งเสียง ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"