ภาษาไทย

ผู้อพยพ

N

ภาษาอังกฤษ immigrant

ตัวอย่าง ผู้อพยพจากเขมรจำนวนมากไม่ต้องการกลับประเทศของตนอีก

เพิ่มเติม ผู้ที่ย้ายครอบครัวจากถิ่นหนึ่งไปอยู่อีกถิ่นหนึ่ง, ผู้ที่ยกพวกย้ายจากถิ่นเดิมไป

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ migrator

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ผู้อพยพ
  • ผู้อพยพ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ผู้อพยพ ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"