ภาษาไทย

ผู้ทำให้มีค่าน้อยลง

N

ภาษาอังกฤษ minimizer

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ผู้ทำให้มีค่าน้อยลง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ผู้ทำให้มีค่าน้อยลง ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"