ภาษาไทย

ผู้กล่าวหา, โจทก์, ผู้ฟ้อง, ผู้ฟ้องร้อง

N

ภาษาอังกฤษ accuser

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ผู้กล่าวหา, โจทก์, ผู้ฟ้อง, ผู้ฟ้องร้อง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ผู้กล่าวหา, โจทก์, ผู้ฟ้อง, ผู้ฟ้องร้อง ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"