ภาษาไทย

ปู่ / ตา

N

ภาษาอังกฤษ grandfather

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ grandpa

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ grandpa

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ grandad

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ granddaddy

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ granddad

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ grandpapa

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ grand-dad

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ปู่ / ตา
  • ปู่ / ตา
  • ปู่ / ตา
  • ปู่ / ตา
  • ปู่ / ตา
  • ปู่ / ตา
  • ปู่ / ตา
  • ปู่ / ตา

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ปู่ / ตา"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"