EN-TH Dictionary

ภาษาไทย

ปรากฏตัว, แสดงตัว, แสดงตน, ปรากฏ, ออกมา, มีขึ้น

VI

ภาษาอังกฤษ appear

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ปรากฏตัว, แสดงตัว, แสดงตน, ปรากฏ, ออกมา, มีขึ้น ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ปรากฏตัว, แสดงตัว, แสดงตน, ปรากฏ, ออกมา, มีขึ้น แปลว่า appear ประเภท VI หมวด VI

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ปรากฏตัว, แสดงตัว, แสดงตน, ปรากฏ, ออกมา, มีขึ้น"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"