ภาษาไทย

ประสบความสำเร็จในการหาอาหารหรือสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัว

IDM

ภาษาอังกฤษ bring home the bacon

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ประสบความสำเร็จในการหาอาหารหรือสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัว

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ประสบความสำเร็จในการหาอาหารหรือสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัว"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"