ภาษาไทย

บ้านเดิม, บ้านเกิด

N

ภาษาอังกฤษ hometown

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • บ้านเดิม, บ้านเกิด

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "บ้านเดิม, บ้านเกิด"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"