ภาษาอังกฤษ

hometown

N

แปลว่า ชาติภูมิ

ตัวอย่าง นักพระเทพประสิทธิมนต์มีชาติภูมิเป็นชาวอุบลราชธานี

Posted on by Admin

แปลว่า พื้นเพ

ตัวอย่าง กลุ่มของเขามีพื้นเพมาจากที่เดียวกันเลยสนิทกันง่าย

เพิ่มเติม หลักแหล่งเดิม, ถิ่นกำเนิดเดิม

Posted on by Admin

แปลว่า บ้านเดิม

ตัวอย่าง คนตกงานเดินทางกลับบ้านเดิมที่ต่างจังหวัด เพื่อพักเอาแรงในการต่อสู้ใหม่

เพิ่มเติม ถิ่นซึ่งเป็นที่เกิดหรือที่อยู่อาศัยเดิม

Posted on by Admin

แปลว่า ภูมิลำเนาเดิม

ตัวอย่าง พระสงฆ์ทุกระดับที่อยู่ตามวัดต่างๆ ในกรุงเทพฯ มีเพียงส่วนน้อยที่มีภูมิลำเนาเดิมอยู่ในกรุงเทพมหานคร

Posted on by Admin

แปลว่า บ้านเดิม, บ้านเกิด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ชาติภูมิ หมายถึง:

  1. [ชาดติพูม] น. ถิ่นที่เกิด.

พจนานุกรมไทย พื้นเพ หมายถึง:

  1. น. หลักแหล่ง เช่น พื้นเพเป็นคนนครปฐม, อาชีพของวงศ์ตระกูล เช่น พื้นเพเป็นพ่อค้า.

 ภาพประกอบ

  • hometown
  • hometown
  • hometown
  • hometown
  • hometown

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "hometown"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"