ภาษาอังกฤษ

homestead

N

แปลว่า เคหสถาน

ตัวอย่าง เคหสถานของเขาช่างโอ่อ่าเสียเหลือเกิน

เพิ่มเติม ที่ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัย เช่น เรือน โรง เรือ หรือแพ ซึ่งคนอยู่อาศัย และหมายความรวมถึงบริเวณของที่ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยนั้นด้วย จะมีรั้วล้อมหรือไม่ก็ตาม

Posted on by Admin

แปลว่า บ้านไร่ (รวมทั้งสิ่งก่อสร้างต่างๆ และที่ดิน)

Posted on by Admin

VI

แปลว่า ตั้งรกราก (ที่เป็นบ้านไร่)

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย เคหสถาน หมายถึง:

  1. [เคหะ-] น. บ้านเรือน; (กฎ) ที่ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัย เช่น เรือน โรง เรือ หรือแพ ซึ่งคนอยู่อาศัย และหมายความรวมถึงบริเวณของที่ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยนั้นด้วย จะมีรั้วล้อมหรือไม่ก็ตาม. (ส.).

 ภาพประกอบ

  • homestead
  • homestead
  • homestead

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "homestead"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"