ภาษาไทย

นามธรรม

N

ภาษาอังกฤษ abstract

ตัวอย่าง ความดีความชั่วเป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้

เพิ่มเติม สิ่งที่ไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยตา หู จมูก ลิ้น และสัมผัส, ความไม่มีรูป, ความไม่มีตัวตน, การจับต้องไม่ได้

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ abstraction

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย นามธรรม หมายถึง:

  1. [นามมะทํา] น. สิ่งที่ไม่มีรูป คือ รู้ไม่ได้ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย รู้ได้เฉพาะทางใจเท่านั้น, คู่กับ รูปธรรม. (ส.; ป. นามธมฺม).

 ภาพประกอบ

  • นามธรรม
  • นามธรรม

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "นามธรรม ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"