EN-TH Dictionary

ภาษาไทย

ที่ถ่ายเป็นอุจจาระ, ที่อุจจาระออกมา, ที่ถ่ายออกมา, ที่ระบายออกมา

ADJ

ภาษาอังกฤษ aperient

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ที่ถ่ายเป็นอุจจาระ, ที่อุจจาระออกมา, ที่ถ่ายออกมา, ที่ระบายออกมา ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ถ่ายเป็นอุจจาระ, ที่อุจจาระออกมา, ที่ถ่ายออกมา, ที่ระบายออกมา แปลว่า aperient ประเภท ADJ หมวด ADJ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ที่ถ่ายเป็นอุจจาระ, ที่อุจจาระออกมา, ที่ถ่ายออกมา, ที่ระบายออกมา"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"