EN-TH Dictionary

ภาษาไทย

ที่คาดการณ์ไว้

ADJ

ภาษาอังกฤษ anticipant

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ที่คาดการณ์ไว้ ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คาดการณ์ไว้ แปลว่า anticipant ประเภท ADJ หมวด ADJ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ที่คาดการณ์ไว้"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"