ภาษาไทย

ทำให้ (บางสิ่ง) เกิดขึ้น

IDM

ภาษาอังกฤษ bring something to pass

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ทำให้ (บางสิ่ง) เกิดขึ้น

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ทำให้ (บางสิ่ง) เกิดขึ้น"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"