ภาษาอังกฤษ

bring something to such a pass

IDM

แปลว่า ทำให้ย่ำแย่ลง, ทำให้ตกต่ำลง

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • bring something to such a pass

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "bring something to such a pass"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"