ภาษาไทย

ทำให้เป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข

IDM

ภาษาอังกฤษ bring something to the boil

 ภาพประกอบ

  • ทำให้เป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ทำให้เป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข แปลว่า bring something to the boil ประเภท IDM หมวด IDM

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

be drunk be oily be rich bet blame bring something to light bring something to mind bring something to naught bring something to pass bring something to rest bring something to the ground bring to

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ทำให้เป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"