ภาษาไทย

ทำให้หมกมุ่น, ทำให้สนใจ, ทำให้ง่วนอยู่กับ

VT

ภาษาอังกฤษ absorb

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ทำให้หมกมุ่น, ทำให้สนใจ, ทำให้ง่วนอยู่กับ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ทำให้หมกมุ่น, ทำให้สนใจ, ทำให้ง่วนอยู่กับ ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"