ภาษาไทย

ทำให้สงบ

VT

ภาษาอังกฤษ soothe

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ calm

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ allay

Posted on by Admin

PHRV

ภาษาอังกฤษ stroke down

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ทำให้สงบ
  • ทำให้สงบ
  • ทำให้สงบ
  • ทำให้สงบ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ทำให้สงบ"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"