ภาษาไทย

ทำให้ต้อยต่ำกว่าเดิม, ทำให้ต่ำต้อยลง

IDM

ภาษาอังกฤษ bring someone down a peg or two

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ทำให้ต้อยต่ำกว่าเดิม, ทำให้ต่ำต้อยลง

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ทำให้ต้อยต่ำกว่าเดิม, ทำให้ต่ำต้อยลง"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"