ภาษาไทย

ทำให้ค้นพบ, ค้นพบ

IDM

ภาษาอังกฤษ bring someone to light

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ทำให้ค้นพบ, ค้นพบ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ทำให้ค้นพบ, ค้นพบ"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"