ภาษาอังกฤษ

bring someone to heel

IDM

แปลว่า ทำให้เชื่อฟัง

 ภาพประกอบ

  • bring someone to heel แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ bring someone to heel แปลว่า ทำให้เชื่อฟัง ประเภท IDM หมวด IDM

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

be drunk be oily be rich bet blame bring someone to attention bring someone to book bring someone to himself bring someone to life bring someone to light bring to heel

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "bring someone to heel"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"