ภาษาไทย

ทำลาย, ทำให้เสียหาย

PHRV0

ภาษาอังกฤษ bust up

Posted on by Admin

VT

ภาษาอังกฤษ murder

Posted on by Admin

PHRV

ภาษาอังกฤษ wash out

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ kick in

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ smash up

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ทำลาย, ทำให้เสียหาย
  • ทำลาย, ทำให้เสียหาย
  • ทำลาย, ทำให้เสียหาย
  • ทำลาย, ทำให้เสียหาย
  • ทำลาย, ทำให้เสียหาย

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ทำลาย, ทำให้เสียหาย"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"