EN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ PHRV0

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ PHRV0 ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ PHRV0

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ PHRV0 ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. bugger about
    แปลว่า ทำให้ยุ่งยาก (คำสแลงและคำต้องห้าม), ทำให้ยุ่งยาก, ทำให้ลำบาก
  2. bust up
    แปลว่า ทำลาย, ทำให้เสียหาย

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ PHRV0"