ภาษาไทย

ดึงเชือกให้ตึง (การแล่นเรือ)

PHRV

ภาษาอังกฤษ bowse down

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ haul taut

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ดึงเชือกให้ตึง (การแล่นเรือ)
  • ดึงเชือกให้ตึง (การแล่นเรือ)

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ดึงเชือกให้ตึง (การแล่นเรือ)"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"