ภาษาไทย

ซึ่งเป็นการสั่งสอน, ซึ่งให้ข่าวสาร, ซึ่งให้ความรู้

ADJ

ภาษาอังกฤษ instructive

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ซึ่งเป็นการสั่งสอน, ซึ่งให้ข่าวสาร, ซึ่งให้ความรู้

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ซึ่งเป็นการสั่งสอน, ซึ่งให้ข่าวสาร, ซึ่งให้ความรู้ ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"