ภาษาอังกฤษ

instruction

N

แปลว่า คำสั่ง (คำทางการ)

Posted on by Admin

แปลว่า อนุศาสน์

Posted on by Admin

แปลว่า วิธีใช้

ตัวอย่าง ผู้บริโภคควรศึกษาวิธีใช้ที่ข้างกล่องก่อนนำเครื่องมือมาใช้

Posted on by Admin

แปลว่า การสอน, วิธีสอน

Posted on by Admin

แปลว่า วิธีใช้, คำแนะนำ, วิธีการใช้

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย อนุศาสน์ หมายถึง:

  1. น. การสอน; คําชี้แจง. (ส.; ป. อนุสาสน).

 ภาพประกอบ

  • instruction
  • instruction
  • instruction
  • instruction
  • instruction

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "instruction แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"