ภาษาไทย

ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างเหตุการณ์สองเหตุการณ์ (คำทางการ), ซึ่งเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน

ADJ

ภาษาอังกฤษ intercurrent

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างเหตุการณ์สองเหตุการณ์ (คำทางการ), ซึ่งเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างเหตุการณ์สองเหตุการณ์ (คำทางการ), ซึ่งเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"