ภาษาอังกฤษ

intercurrent

ADJ

แปลว่า ซึ่งแทรกซ้อน (ทางการแพทย์)

Posted on by Admin

แปลว่า ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างเหตุการณ์สองเหตุการณ์ (คำทางการ), ซึ่งเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • intercurrent
  • intercurrent

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "intercurrent แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"