ภาษาไทย

ซึมเข้าไป, แผ่ซ่านเข้าไป

VT

ภาษาอังกฤษ interpenetrate

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ซึมเข้าไป, แผ่ซ่านเข้าไป

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ซึมเข้าไป, แผ่ซ่านเข้าไป ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"