ภาษาไทย

คำที่มาจากวลี have got to หรือ have got a (คำไม่เป็นทางการ)

VI

ภาษาอังกฤษ gotta

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • คำที่มาจากวลี have got to หรือ have got a (คำไม่เป็นทางการ)

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "คำที่มาจากวลี have got to หรือ have got a (คำไม่เป็นทางการ)"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"