ภาษาไทย

ความสงบ

N

ภาษาอังกฤษ calm

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ tranquility

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ reposal

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ความสงบ
  • ความสงบ
  • ความสงบ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ความสงบ"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"