ภาษาไทย

ความมั่งคั่ง, ความร่ำรวย

N

ภาษาอังกฤษ affluence

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ worth

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ opulence

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ความมั่งคั่ง, ความร่ำรวย
  • ความมั่งคั่ง, ความร่ำรวย
  • ความมั่งคั่ง, ความร่ำรวย

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ความมั่งคั่ง, ความร่ำรวย ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"