ภาษาไทย

ความกริ้วโกรธ, ความโมโห

N

ภาษาอังกฤษ ire

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ความกริ้วโกรธ, ความโมโห

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ความกริ้วโกรธ, ความโมโห ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"