ภาษาไทย

ความกตัญญู, ความตื้นตันใจ, ความซาบซึ้งใจ

N

ภาษาอังกฤษ gratefulness

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ความกตัญญู, ความตื้นตันใจ, ความซาบซึ้งใจ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ความกตัญญู, ความตื้นตันใจ, ความซาบซึ้งใจ"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"