ภาษาอังกฤษ

grateful

ADJ

แปลว่า กตเวที

ตัวอย่าง เราควรมีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา ครูอาจารย์และผู้มีพระคุณ

Posted on by Admin

แปลว่า ซึ่งสำนึกในบุญคุณ, ซึ่งกตัญญูรู้คุณ

Posted on by Admin

แปลว่า อย่างสุขสบาย, น่าสบาย

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กตเวที หมายถึง:

  1. [กะตะ-] ว. (ผู้) ประกาศคุณท่าน, (ผู้) สนองคุณท่าน, เป็นคําคู่กันกับ กตัญญู. [ป. กต ว่า (อุปการคุณ) ที่ท่านทําแล้ว + เวที ว่า ผู้ให้รู้, ผู้ประกาศ].

 ภาพประกอบ

  • grateful
  • grateful
  • grateful

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "grateful"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"