ภาษาไทย

ควบคุมไม่ได้

PHRV

ภาษาอังกฤษ get out of

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ break loose

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ lose over

Posted on by Admin

IDM

ภาษาอังกฤษ be out of hand

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ควบคุมไม่ได้
  • ควบคุมไม่ได้
  • ควบคุมไม่ได้
  • ควบคุมไม่ได้
  • ควบคุมไม่ได้

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ควบคุมไม่ได้"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"