ภาษาไทย

คนขายของชำ

N

ภาษาอังกฤษ grocer

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ grocer

ตัวอย่าง พ่อสอนให้เขาเป็นคนขายของชำที่มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • คนขายของชำ
  • คนขายของชำ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "คนขายของชำ"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"