ภาษาอังกฤษ

grocery

N

แปลว่า ของชำ

ตัวอย่าง พ่อแม่ประกอบอาชีพเปิดร้านขายของชำในหมู่บ้าน

เพิ่มเติม ของแห้งต่างๆ ที่ใช้เป็นอาหาร เช่น พริก กะปิ หอม กระเทียม

Posted on by Admin

แปลว่า ร้านขายของชำ

Posted on by Admin

แปลว่า ชำ

ตัวอย่าง พ่อแม่ของเขาเป็นเจ้าของร้านชำ

เพิ่มเติม ชื่อร้านหรือเรือขายของแห้งต่างๆ ที่เป็นเครื่องอาหารเป็นต้น

Posted on by Admin

แปลว่า โชห่วย

ตัวอย่าง หมู่บ้านนี้มีร้านโชห่วยอยู่ไม่กี่ร้าน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ของชำ หมายถึง:

  1. น. ของแห้งต่าง ๆ ที่ใช้เป็นอาหาร เช่น พริก กะปิ หอม กระเทียม.

พจนานุกรมไทย ชำ หมายถึง:

  1. ก. เอากิ่งไม้ที่ตัดหรือตอนมาปักไว้ที่ที่ดินแฉะ ๆ หรือแช่นํ้าไว้ชั่วคราว เพื่อให้รากงอก.

  2. น. ชื่อร้านหรือเรือขายของแห้งต่าง ๆ ที่เป็นอาหารเป็นต้น เรียกว่า ร้านชํา หรือ เรือชํา.

 ภาพประกอบ

  • grocery
  • grocery
  • grocery
  • grocery

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "grocery"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"