ภาษาไทย

การเรียกใช้บริการ, การเรียกมาเพื่อให้บริการหรือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้

N

ภาษาอังกฤษ call-out

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • การเรียกใช้บริการ, การเรียกมาเพื่อให้บริการหรือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "การเรียกใช้บริการ, การเรียกมาเพื่อให้บริการหรือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"