ภาษาไทย

การยั่วยุ, การส่งเสริม, การกระตุ้น

N

ภาษาอังกฤษ instigation

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • การยั่วยุ, การส่งเสริม, การกระตุ้น

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "การยั่วยุ, การส่งเสริม, การกระตุ้น ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"