ภาษาไทย

การขู่, การข่มขู่, การกรรโชก

N

ภาษาอังกฤษ intimidation

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • การขู่, การข่มขู่, การกรรโชก

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "การขู่, การข่มขู่, การกรรโชก ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"