ภาษาไทย

กริยาวิเศษณ์วลี

N

ภาษาอังกฤษ adverbial phrase

ตัวอย่าง ฉันกำลังนึกประโยคที่มีคำกริยาวิเศษณ์วลี

เพิ่มเติม ข้อความที่มีคำกริยาวิเศษณ์ที่พ่วงบุรพบทเข้าขยายกริยา

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ adverbial phrase

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กริยาวิเศษณ์วลี หมายถึง:

  1. (ไว) น. ท่อนความที่มีคํากริยาวิเศษณ์ที่พ่วงบุรพบทเข้าขยายกริยา เช่น ม้าวิ่งไปข้างโน้น ความที่ขีดสัญประกาศนั้นเป็นกริยาวิเศษณ์วลี.

 ภาพประกอบ

  • กริยาวิเศษณ์วลี
  • กริยาวิเศษณ์วลี

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยาวิเศษณ์วลี ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"